Director de onoare:
Romeo PETRAȘCIUC, Editura „Agnos” din Sibiu


Redacția


Redactor-șef:
Gabriel HASMAȚUCHI,  Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (România)

Coeditori:
Alexandra BALM DUMITRESCU, New Zealand Society of Authors (Noua Zeelandă) 
Anca-Elena DAVID, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (România)
Răzvan ENACHE, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (România)
Adriana MARTINS, Universidade Catolica Portuguesa (Portugalia) 
Jarmila MILDORF, Universitatea din Paderborn (Germania)
Raluca SOARE, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (România)

Colegiul științific:
Mihaela ALBU, Uniunea Scriitorilor din România
Adrian ALUI GHEORGHE, Uniunea Scriitorilor din România
Dan ANGHELESCU, Uniunea Scriitorilor din România
Lia Alexandra BALTADOR, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România
Ioan BIRIȘ, Universitatea de Vest din Timișoara, România
Kathrin BOUVOT, University of Vienna, Austria  
Diana CÂMPAN, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (România) 
Viorel CERNICA, Universitatea din București 
Marius CUCU, Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava (România)
Theodor DAMIAN, Metropolitan College of New York (SUA)
Liliana DANCIU,Centrul de Cercetare a Imaginarului "Speculum", Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia (România) 
Dragoș DRAGOMAN, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (România) 
Virgil DRĂGHICI, Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca (România)
Daniela DUNCA, Centrul Universitar Nord din Baia Mare - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Romania)
Petru DUNCA, Centrul Universitar Nord din Baia Mare - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Romania) 
Ion DUR, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (România)
Florea IONCIOAIA, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (România) 
Viorella MANOLACHE, Institutul de Științe Politice si Relații Internaționale "Ion I. C. Brătianu" al Academiei Române, București (România) 
Ovidiu MATIU, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (România)
Viviana MILIVOIEVICI, Cercetător științific, Academia Română - Filiala Timișoara, Institutul de Studii Banatice "Titu Maiorescu"
Marius-Iuliu MORARIU (Ieromonah Maxim), Universitatea Pontificală "Angelicum" (Italia)
Delia MUNTEAN
, Centrul Universitar Nord din Baia Mare - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (România)
Ionel NARIȚA, Universitatea de Vest din Timișoara (România)
Constantin NECULA, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (România) 
Marian NENCESCU, Institutul de Filosofie "Constantin Rădulescu-Motru" - Academia Română (România)
Amalia PAVELESCU, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (România)
Ovidiu PECICAN, Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj (România) 
Bogdan POPOVENIUC, Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava
Rodrigo Inácio Ribeiro SÁ MENEZES, PhD, Cercetător independent, Brazilia
Constantin SCHIFIRNEȚ
, Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București (România)
Gianluigi SEGALERBA, aka - Arbeitskreis Kulturanalyse Universität Wien (Austria)
Maria SINACI
, Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" din Arad (România)
Marco SONZOGNI, Victoria University of Wellington, Noua Zeelandă
Delia SUIOGAN, Centrul Universitar Nord din Baia Mare - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (România) 
Lucian-Vasile SZABO, Universitatea de Vest din Timișoara (România) 
Alina ȚENESCU, Universitatea din Craiova (România)
Ioan Radu VĂCĂRESCU, Uniunea Scriitorilor din România
Teodor VIDAM, Centrul Universitar Nord din Baia Mare - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (România)

Comitetul de peer-review: 2022 - 2023
Melinda ACHIM, 
Centrul Universitar Nord din Baia Mare - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (România) 
Anabella-Maria BEJU,
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (România)
Carmen-Maria CHIȘIU, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (România)
Maria-Miruna CIOCOI-POP VECSEI, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (România)
Aniela CORLĂTEANU, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu (România)
Ioana-Narcisa CREȚU, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (România)
Ovidiu DAMIAN, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (România)
Petru Adrian DANCIUCentrul de Cercetare a Imaginarului "Speculum",Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (România)
Carmen DUVALMA, Cercetător independent (România)
Mihai-Octavian GROZA, Institutul de Istorie Ecleziastică "Nicolae Bocșan" Cluj-Napoca (România)
João Romeiro HERMETO, Freie Universität Berlin (Germania)
Aura IMBARUS, El Camino College, South Bay, California (SUA) 
Ela JAKAB,
Colegiul Național "Coriolan Brediceanu" din Lugoj (România)
Yuanyuan LIANG, Victoria University of Wellington (New Zealand)
Antonia MATEI, Universitatea București (România)
Dumitru MĂLIN, Uniunea Scriitorilor din România
Maria MICLE, Universitatea de Vest din Timișoara (România) 
Alexandrina-Liliana NACLAD, Universitatea "Ovidius" din Constanța (România) 
Cristian PAȘCALĂU, Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca (România)
Daniela Carmen POPA, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (România) 
Savu POPA
, Uniunea Scriitorilor din România 
Valentin RADU
, PhD, Cercetător independent (România)
Ionuț RĂDUICĂ, Universitatea din Craiova (România)
Ioana SILISTRARU, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (România)
Stelian SPÎNU, Seminarul Teologic Sf. Andrei - Galați (România)
Dan Alexandru STREZA, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (România) 
Teodor Amenofis VIDAM
, CIUSSS Centre-Ouest de-l'Île-de-Montréal (Canada)
Andreea-Roxana ZAMFIRA, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (România)