Redacția


Director:

Romeo PETRAȘCIUC, Editura Agnos din Sibiu 

Redactor-șef:

Gabriel HASMAȚUCHI, Uniunea Scriitorilor din România &
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (România)

Coeditori:

Alexandra BALM DUMITRESCU, New Zealand Society of Authors (Noua Zeelandă) 
Anca-Elena DAVID, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (România)
Răzvan ENACHE, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (România)
Adriana MARTINS, Universidade Catolica Portuguesa (Portugalia) 
Jarmila MILDORF, Universitatea din Paderborn (Germania)
Raluca STANCIU, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (România)

Colegiul științific:

Mihaela ALBU, Uniunea Scriitorilor din România
Adrian ALUI GHEORGHE, Uniunea Scriitorilor din România
Dan ANGHELESCU, Uniunea Scriitorilor din România
Lia Alexandra BALTADOR, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
Diana CÂMPAN, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (România) 
Viorel CERNICA, Universitatea din București 
Marius CUCU, Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava (România)
Theodor DAMIAN, Metropolitan College of New York (SUA)
Liliana DANCIU,Centrul de Cercetare a Imaginarului "Speculum", Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia (România) 
Dragoș DRAGOMAN, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (România) 
Virgil DRĂGHICI, Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj (România) 
Ion DUR, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (România)
Viorella MANOLACHE, Institutul de Științe Politice si Relații Internaționale "Ion I. C. Brătianu" al Academiei Romane, București (România) 
Ovidiu MATIU, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (România)
Delia MUNTEAN, Centrul Universitar Nord din Baia Mare - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (România)
Marius-Iuliu MORARIU (Ieromonah Maxim), Universitatea Pontificală „Angelicum” (Italia) 
Constantin NECULA, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (România) 
Marian NENCESCU, Institutul de Filosofie "Constantin Rădulescu-Motru" - Academia Română (România)
Amalia PAVELESCU, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (România)
Ovidiu PECICAN, Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj (România) 
Bogdan POPOVENIUC, Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava
Constantin SCHIFIRNEȚ, Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București (România)
Maria SINACI, Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" din Arad (România)
Delia SUIOGAN, Centrul Universitar Nord din Baia Mare - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (România) 
Lucian-Vasile SZABO, Universitatea de Vest din Timișoara (România) 
Alina ȚENESCU, Universitatea din Craiova (România)
Ioan Radu VĂCĂRESCU, Uniunea Scriitorilor din România
Teodor VIDAM, Centrul Universitar Nord din Baia Mare - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (România)

Comitetul de peer-review:

Aniela CORLĂTEANU, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu (România)
Ioana-Narcisa CREȚU, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (România)
Ovidiu DAMIAN, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (România)
Petru Adrian DANCIUCentrul de Cercetare a Imaginarului "Speculum",Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (România)
Ela JAKAB, Colegiul Național "Coriolan Brediceanu" din Lugoj (România)
Antonia MATEI, Universitatea București (România)
Maria MICLE, Universitatea de Vest din Timișoara (România) 
Alexandrina-Liliana NACLAD, Universitatea "Ovidius" din Constanța (România) 
Valentin RADU, Cercetător independent (România)
Ionuț RĂDUICĂ, Universitatea din Craiova
Ioana SILISTRARU, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (România)
Stelian SPÎNU, Seminarul Teologic Sf. Andrei - Galați (România)
Teodor Amenofis VIDAM, CIUSSS Centre-Ouest de-l'Île-de-Montréal (Canada)