Anti-plagiat și dubla publicare


Plagiatul este un comportament inacceptabil și constituie un motiv foarte întemeiat pentru respingerea oricărui articol.

Verificare similitudini
Revista Eon nu acceptă articole care au mai fost publicate sau sunt propuse spre publicare în alte publicații. Pentru a evita dubla publicare, dar și pentru a ne asigura că articolele primite sunt creații originale, editorii revistei, imediat după primire, verifică fiecare articol cu softul 
PlagScan

Recunoașterea surselor
Autorii trebuie să citeze cu exactitate publicațiile din care s-au documentat pentru realizarea lucrării.

Informațiile obținute în mod privat, precum cele din conversații, din corespondență sau discuții cu terți nu trebuie utilizate fără permisiunea scrisă a sursei.

Răspundere legală
Răspunderea legală pentru plagiat aparține în totalitate autorului/autorilor.

Publicare multiplă, redundantă sau simultană
Autorul/ii nu trebuie să propună spre publicare un articol care reia aceeași temă de cercetare la mai mult de o revistă.

Trimiterea aceluiași material la mai multe reviste constituie un comportament lipsit de etică și este inacceptabil.