Editorial team

Director:

Romeo PETRAȘCIUC, Agnos Publishing House - Sibiu 

Editor-in-chief:

Gabriel HASMAȚUCHI, Writers' Union of Romania, &
"Lucian Blaga" University of Sibiu (Romania)

Co-editors:

Alexandra BALM DUMITRESCU, New Zealand Society of Authors
Anca-Elena DAVID, "Lucian Blaga" University of Sibiu
Răzvan-Costin ENACHE, "Lucian Blaga" University of Sibiu
Adriana MARTINS, Universidade Catolica Portuguesa (Portugal)
Jarmila MILDORF, Paderborn University (Germany)
Raluca STANCIU, "Lucian Blaga" University of Sibiu


Scientific committee:

Mihaela ALBU, Writers' Union of Romania
Adrian ALUI GHEORGHE, Writers' Union of Romania  
Dan ANGHELESCU, Writers' Union of Romania
Lia Alexandra BALTADOR, "Lucian Blaga" University of Sibiu (Romania)
Diana CÂMPAN, "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia (Romania)
Viorel CERNICA, University of Bucharest (Romania)
Marius CUCU, Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava
Theodor DAMIAN, Metropolitan College of New York
Liliana DANCIU, Centrul de Cercetare a Imaginarului "Speculum", "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia (Romania)
Dragoș DRAGOMAN, "Lucian Blaga" University of Sibiu (Romania)
Virgil DRĂGHICI, Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj
Ion DUR, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Viorella MANOLACHE, Institutul de Științe Politice si Relații Internaționale "Ion I. C. Brătianu" al Academiei Romane, București
Ovidiu MATIU, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Marius-Iuliu MORARIU (Ieromonah Maxim), Universitatea Pontificală „Angelicum” (Italia) 
Delia MUNTEAN, Centrul Universitar Nord din Baia Mare - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Constantin NECULA, "Lucian Blaga" University of Sibiu
Marian NENCESCU, Institutul de Filosofie „Constantin Rădulescu-Motru” - Academia Română
Amalia PAVELESCU, "Lucian Blaga" University of Sibiu (România)   
Ovidiu PECICAN, Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj
Bogdan POPOVENIUC, Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava
Constantin SCHIFIRNEȚ, Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
Maria SINACI, Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" din Arad
Delia SUIOGAN, Centrul Universitar Nord din Baia Mare - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (România)
Lucian-Vasile SZABO, Universitatea de Vest din Timișoara
Alina ȚENESCU, Universitatea din Craiova
Ioan RADU VĂCĂRESCU, Uniunea Scriitorilor din România
Teodor VIDAM, Centrul Universitar Nord din Baia Mare - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (România)


Peer-review committee:

Aniela CORLĂTEANU, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu
Ioana-Narcisa CREȚU, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Ovidiu DAMIAN, "Lucian Blaga" University of Sibiu (Romania)
Petru Adrian DANCIU, Centrul de Cercetare a Imaginarului "Speculum",Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia 
Ela JAKAB, Colegiul Național „Coriolan Brediceanu” din Lugoj (Romania)
Antonia MATEI, Universitatea București
Maria MICLE, Universitatea de Vest din Timișoara (România)
Alexandrina-Liliana NACLAD, Universitatea "Ovidius" din Constanța (România)   
Valentin RADU, Independent researcher
Ionuț RĂDUICĂ, Universitatea din Craiova (Romania) 
Ioana SILISTRARU, "Lucian Blaga" University of Sibiu (Romania)
Stelian SPÎNU, Seminarul Teologic Sf. Andrei - Galați
Teodor Amenofis VIDAM, CIUSSS Centre-Ouest de-l'Île-de-Montréal (Canada)