Politica de peer review


Revista Eon are ca obiectiv principal publicarea de articole științifice riguros elaborate. Deciziile de publicare sau de respingere ale articolelor sunt luate ținându-se cont de politica editorială, de aspectele de ordin legal și etic cum ar fi calomnia, proliferarea xenofobiei, încălcarea drepturilor de autor, publicarea multiplă a unui articol și plagiatul.


EVALUARE INIȚIALĂ ȘI PREGĂTIRE PEER REVIEW

Evaluarea inițială
Fiecare articol propus spre publicare în revista Eon este supus unei evaluări inițiale de către editorul-șef sau de către un co-editor, care selectează manuscrisele în funcție de următoarele criterii: originalitate, claritate, rigori științifice și etice, profil tematic al revistei. Articolele care îndeplinesc criteriile minimale de publicare sunt trimise la doi experți în vederea evaluării, conform procedurii double-blind peer review.

Pregătirea manuscrisului pentru peer review

      Având în vedere cerințele evaluării double-blind peer review, manuscrisul va fi trimis la referenți fără numele și afilierea/afilierile autorului/autorilor, dar și fără alte elemente (autocitări, formulări precum „așa cum am arătat în alt studiu”, prezența numelui autorului în Informațiile de la documentul în Word, Excel etc.) care ar putea conduce involuntar referenții la aflarea identității cercetătorului/cercetătorilor.
La rândul său, autorul nu va ști cine îi evaluează articolul. Tot acest proces va fi tratat cu maximă confidențialitate. 

Double-blind-peer-review
Evaluarea fiecărui articol se face prin intermediul proceduriidouble-blind-peer review, pentru a confirma sau infirma calitatea științifică a lucrărilor propuse spre publicare.

RESPONSABILITĂȚILE REFERENȚILOR

Contribuția la deciziile editoriale
Referentul evaluează articolul și întocmește raportul pe care-l transmite editorului, împreună cu decizia sa.
Referentul ia parte la evaluarea articolului, asistă editorul și sprijină autorul, dacă este cazul, în vederea îmbunătățirii articolului.
Peer review-ul este componenta esențială care stă la baza metodei de evaluare științifice.

Promptitudine și corectitudine
Referenții care consideră că sunt insuficient de calificați pentru a recenza un articol sunt obligați să solicite retragerea din procesul de evaluare a materialului respectiv.
Referenții care consideră că nu pot răspunde cu maximă promptitudine solicitării de peer review trebuie să anunțe editorul responsabil sau redactorul-șef pentru a fi înlocuiți de alți specialiști.

Confidențialitatea
Orice material primit pentru evaluare trebuie tratat cu strictă confidențialitate. Articolul nu trebuie prezentat sau discutat cu alte persoane decât cele autorizate de editorul responsabil.

Standarde și obiectivitate
Evaluările trebuie făcute în mod obiectiv. Criticarea autorului este inadecvată. Referenții trebuie să-și exprime opiniile, clar, cu argumente, doar asupra textului.

Identificarea lucrărilor relevante și sursele
Recenzenții trebuie să identifice lucrările relevante, care nu au fost citate de autor și le recomande acestuia.
Observațiile și argumentele trebuie însoțite de citări relevante.
Orice similitudine între materialul analizat și o altă lucrare publicată trebuie raportată redactorului-șef.

Divulgare și conflict de interese
Informațiile sau ideile obținute în urma procesului de evaluare nu trebuie folosite de recenzent în folos personal.
Referenții trebuie să facă doar evaluarea științifică a articolului și nu trebuie să urmărească dacă autorul se află sau nu în conflict de interese.