Ghid pentru autori. Formular trimitere articol


Autorii sunt invitați să trimită lucrările pentru
vol. 5, nr. 1, până în data de 31.01.2024,
iar pentru vol. 5, nr. 2, până în data de 30.04.2023, la:
revista.eon2020@gmail.com 
sau prin intermediul formularului de mai jos:


Revista Eon nu acceptă articole care au mai fost publicate sau sunt propuse spre publicare în alte publicații. Textele trimise trebuie să fie riguros alcătuite și să conțină bibliografie. Autorii trebuie să respecte principiile etice ale cercetării și criteriile specifice domeniilor. În acest sens, vă rugăm să luați la cunoștință și secțiunea Politică editorială și standarde etice.

Articolele sunt evaluate conform procedurii double-blind peer review și sunt scanate cu soft pentru detectarea plagiatului - PlagScan

Dimesiunea articolelor: studiile vor avea între 4.500 și 6.500 de cuvinte; eseurile vor conține între 3.500 și 4.000 de cuvinte, iar recenziile vor cuprinde între 1.000 și 1.700 de cuvinte. 

Revista publică texte în limbile română, engleză, franceză și germană, și nu percepe taxe pentru procesarea și publicarea articolelor. 

Autorii vor fi anunțați în maximum 45 de zile, dacă articolele propuse spre publicare au fost accepate sau respinse. În tot acest interval, autorii sunt rugați să nu mai trimită articolul la altă publicație.

Articolele acceptate vor fi postate pe site în regim open acces. Începând cu anul 2023, revista Eon va o publicație trimestrială. 
Volumele vor fi publicate în lunile martie, iunie, octombrie și decembrie.

Norme de redactare

Normele de redactare trebuie să se conformeze rigorilor specifice publicațiilor academice. Cu excepția studiilor care sunt deja scrise în limba engleză, celelalte vor fi însoțite de titlu, rezumat, cuvinte-cheie, bibliografie și o scurtă prezentare a autorului în limba engleză. 

Autorii sunt invitați să utilizeze template-ul de mai jos:

Notele și bibliografia

Notele și bibliografia vor fi făcute conform cerințelor The Chicago Manual of Style.