Ghid pentru autori. Formular trimitere articol


Autorii sunt invitați să trimită lucrările pentru
vol. 5, nr. 2, până în data de 15.04.2024,
iar pentru vol. 5, nr. 3, până în data de 15.07.2024, la:
revista.eon2020@gmail.com 
sau prin intermediul formularului de mai jos:


Revista Eon nu acceptă articole care au mai fost publicate sau sunt propuse spre publicare în alte publicații. Textele trimise trebuie să fie riguros alcătuite și să conțină bibliografie. Autorii trebuie să respecte principiile etice ale cercetării și criteriile specifice domeniilor. În acest sens, vă rugăm să luați la cunoștință și secțiunea Politică editorială și standarde etice.

Articolele sunt evaluate conform procedurii double-blind peer review și sunt scanate cu soft pentru detectarea plagiatului - PlagScan

Dimensiunea articolelor: studiile vor avea între 4.500 și 6.500 de cuvinte; eseurile vor conține între 3.500 și 4.000 de cuvinte, iar recenziile vor cuprinde între 1.000 și 1.700 de cuvinte. 

Revista publică texte în limbile română, engleză, franceză și germană, și nu percepe taxe pentru procesarea și publicarea articolelor. 

Autorii vor fi anunțați în maximum 45 de zile, dacă articolele propuse spre publicare au fost acceptate sau respinse. În tot acest interval, autorii sunt rugați să nu mai trimită articolul la altă publicație.

Articolele acceptate vor fi postate pe site în regim open acces. Începând cu anul 2024, revista Eon va fi o publicație trimestrială. 
Volumele vor fi publicate în lunile martie, iunie, octombrie și decembrie.

Norme de redactare

Normele de redactare trebuie să se conformeze rigorilor specifice publicațiilor academice. Cu excepția studiilor care sunt deja scrise în limba engleză, celelalte vor fi însoțite de titlu, rezumat, cuvinte-cheie, bibliografie și o scurtă prezentare a autorului și în limba engleză. 

Autorii sunt invitați să utilizeze template-ul de mai jos:

Notele și bibliografia

Lucrările citate trebuie să oglindească documentarea riguroasă a cercetătorilor. Nu sunt acceptate articole care conțin doar autocitări și nu au referințe bibliografice. 

Notele și bibliografia vor fi făcute conform cerințelor
The Chicago Manual of Style: Note și bibliografie: exemple de citare
sau Autor-Dată: exemple de citare