Despre noi

Revista Eon a fost înființată în anul 2020. Inițiativa îi aparține poetului și eseistului Gabriel Hasmațuchi, conf. univ. dr. în cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) și membru al Uniunii Scriitorilor din România. Lansarea acestui proiect editorial nu ar fi fost posibilă fără sprijinul domnului Romeo PETRAȘCIUC, directorul Editurii Agnos din Sibiu, și fără colegiala susținere din partea coeditorilor Alexandra Balm DUMITRESCU (New Zealand Society of Authors), Anca-Elena DAVID (ULBS), Costin-Răzvan ENACHE (ULBS), Adriana MARTINS (Universidade Catolica Portuguesa), Jarmila MILDORF (Paderborn University) și Raluca STANCIU (ULBS).
Merite deosebite le revin și cercetătorilor renumiți din țară și de peste hotare, care au acceptat cu bucurie invitațiile noastre de a face parte din comitetul științific: Mihaela ALBU, Adrian ALUI GHEORGHE, Dan ANGHELESCU, Lia Alexandra BALTADOR, Kathrin BOUVOT, Diana CÂMPAN, Viorel CERNICA, Marius CUCU, Theodor DAMIAN, Liliana DANCIU, Dragoș DRAGOMAN, Virgil DRĂGHICI, Ion DUR, Viorella MANOLACHE, Ovidiu MATIU, Marius-Iuliu MORARIU (Ieromonah Maxim), Delia MUNTEAN, Constantin NECULA, Marian NENCESCU, Amalia PAVELESCU, Ovidiu PECICAN, Bogdan POPOVENIUC, Constantin SCHIFIRNEȚ, Gianluigi SEGALERBA, Maria SINACI, Marco SONZOGNI, Delia SUIOGAN, Lucian-Vasile SZABO, Alina ȚENESCU, Ioan RADU VĂCĂRESCU, Teodor VIDAM, sau din echipa de peer review: Aniela CORLĂTEANU, Ioana-Narcisa CREȚU, Ovidiu DAMIAN, Petru Adrian DANCIU, João Romeiro HERMETO,  Ela JAKAB, Antonia MATEI, Maria MICLE, Alexandrina-Liliana NACLAD, Cristian PAȘCALĂU, Savu POPA, Valentin RADU, Ionuț RĂDUICĂ, Ioana SILISTRARU, Stelian SPÎNU și Teodor Amenofis VIDAM.
Publicație academică trimestrială, începând cu anul 2024, în regim open access, Eon susține și diseminează cercetarea științifică din varii sfere de cunoaștere: filosofie, literatură, studii culturale, teologie și comunicare, dar publică și studii asupra istoriei, artei și gândirii politice. Publicația evaluează articolele folosind procedura double-blind peer review
Începând cu anul 2022, revista Eon este editată de Eon - Asociație pentru Promovarea Culturii, Artei, Educației și Cercetării Științifice din Sibiu.