Ghid pentru autori


Autorii sunt invitați să trimită lucrările pentru
vol. 2, nr. 1, până în data de 15.04.2021,
iar pentru vol. 2, nr. 2, până în data de 31.08.2021, la:
revista.eon2020@gmail.com 
sau prin intermediul formularului de mai jos:


Notele și bibliografia

Notele și bibliografia vor fi făcute conform cerințelor The Chicago Manual of Style. 

Revista Eon nu acceptă articole care au mai fost publicate sau sunt propuse spre publicare în alte publicații. Textele trimise trebuie să fie riguros alcătuite, să conțină, cu excepția recenziilor, cel puțin 15 lucrări la bibliografie. Autorii trebuie să respecte principiile etice ale cercetării și criteriile specifice domeniilor. În acest sens, vă rugăm să luați la cunoștință și secțiunea Politică editorială și standarde etice.

Articolele sunt evaluate conform procedurii double-blind peer review și sunt scanate cu soft pentru detectarea plagiatului - Plagiarisma.net 

Dimesiunea articolelor: studiile vor avea între 4500 și 6000 de cuvinte; eseurile vor conține între 3500 și 4500 de cuvinte, iar recenziile vor cuprinde între 2000 și 3500 de cuvinte. 

Revista publică texte în limbile română, engleză, franceză și germană, și nu percepe taxe pentru procesarea și publicarea articolelor. 

Autorii vor fi anunțați în maximum 45 de zile, dacă articolele propuse spre publicare au fost accepate sau respinse. În tot acest interval, autorii sunt rugați să nu mai trimită articolul la altă publicație.

Articolele acceptate vor fi publicate pe site în regim open acces. Primul volum va fi publicat în data de 30 iulie, iar cel de-al doilea în data de 30 noiembrie.

Norme de redactare

Normele de redactare trebuie să se conformeze rigorilor specifice publicațiilor academice. Cu excepția studiilor care sunt deja scrise în limba engleză, celelalte vor fi însoțite de titlu, rezumat, cuvinte-cheie și o scurtă prezentare a autorului în limba engleză. Manuscrisele vor fi redactate având în vedere recomandările din documentul de mai jos:

Descărcați normele de redactare